Picture - blogpost

Somewhere #02 /SG

 

Film Roll — Kodak Tri-X 400

Analog, Xpan, SingaporeZack Chua